Názov projektu:

"Podpora začiatku a rozvoja podnikania spoločnosti Mňam s.r.o."

Prijímateľ:

"Mňam s.r.o, Duklianska 3017/47B, 052 01 Spišská Nová Ves."

Začatie projektu: 01.12.2018
Ukončenie projektu: 31.05.2020

Miesto realizácie projektu:    
"Smrekova 10, 053 11 Smižany"

Hlavný cieľ projektu:    
"Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP."

Popis projektu:               
"Projekt je zameraný na etablovanie sa na trhu pomocou inovatívnych technologických zariadení, podporou reklamy a marketingu, ako aj podporou zamestnanosti."